Διάλεξη του Δρ. Καστρίτση, Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, 18.00-19.00 , με θέμα: «Τα Τουρκικά Σχόλια στο Εικονογραφημένο Βυζαντινό Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου.