Ανθρώπινο δυναμικό

Φεβρωνία Νούσια

Διευθυντρια

Επίκουρη Kαθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

Ειρήνη Σοφία Κιαπίδου

Συντονιστρια Δρασης

Επίκουρη Kαθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας