Οργάνωση
& λειτουργία

Το Εργαστήριο Παλαιογραφίας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2004 (ΦΕΚ 1240/2004) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας. Η λειτουργία του διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό.

Εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και του ακαδημαϊκού προσωπικού, στα επιστημονικά πεδία της ελληνικής παλαιογραφίας-κωδικολογίας, της εκδοτικής και της κριτικής των κειμένων της κλασικής, βυζαντινής (λόγιας και δημώδους) και νεοελληνικής γραμματείας.

Στις δράσεις του περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη διατήρηση και τη μελέτη της χειρόγραφης πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και την πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό για διαλέξεις – ομιλίες – σεμινάρια.

Το Εργαστήριο διαθέτει:

1. Τεχνικό εξοπλισμό για την ανάγνωση και εκτύπωση μικροφωτογραφημένων χειρογράφων, καθώς και για την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων τους.

2. Αρχείο μικροφωτογραφήσεων ελληνικών χειρογράφων της μεσαιωνικής και της νεότερης εποχής, το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται.

3. Έντυπο, ψηφιακό και άλλο υλικό που σχετίζεται με τους σκοπούς του Εργαστηρίου.