Το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Παλαιογραφίας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2004 και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας. 

Εξυπηρετεί τις διδακτικές
και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και του ακαδημαϊκού προσωπικού, στα επιστημονικά πεδία της ελληνικής παλαιογραφίας-κωδικολογίας, της εκδοτικής και της κριτικής των κειμένων της κλασικής, βυζαντινής (λόγιας και δημώδους) και νεοελληνικής γραμματείας. 

Paleo
Graphy

Νέα, Δράσεις & Ανακοινώσεις