ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Barberinianus gr. 169
Barberinianus gr. 289
Paris. Coisl. gr. 83
Paris. gr. 760
Paris. gr. 1179
Paris. gr. 1454
Paris. gr. 1468
Paris. gr. 559
Paris. Suppl. gr. 1002
Paris. Suppl. gr. 1012
Paris. gr. 1514
Paris. gr. 600
Paris. gr. 1485
Rossianus 467
Vaticanus gr. 394
Vaticanus gr. 455
Vaticanus gr. 654
Vaticanus gr. 1846
Vaticanus gr. 824
Vaticanus gr. 1608
Vaticanus Ottobonianus gr. 54
Vaticanus Ottobonianus gr. 460
Vaticanus Ottobonianus gr. 411
Vaticanus gr. 491
Vaticanus gr. 562
Vaticanus Reginensis gr. 29
Vaticanus gr. 1079

Διαθέσιμες επίσης μικροφωτογραφήσεις
ΕΒΕ 2145
Wien S Gr. 199
Μονής Λειμώνος 359