Περιοδικά

Medioevo greco, Τεύχη 3 (2003) – 22 (2022)

Segno e testο, Τεύχη 10 (2012) – 20 (2022)