Περιοδικά

Medioevo greco, Τεύχη 3 (2003) – 18 (2018)

Segno e testο, Τεύχη 10 (2012) – 16 (2016)